welcometonaviการเป็นทหาร แน่นอนว่าทหารต้องเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบที่มีความอดทน แข็งแกร่งเสมือนกับบุคคลที่อยู่ในรถถัง ในเวลารถถังไม่มีคนบังคับก็จะเป็นแค่เหล็กธรรมดาๆก็เหมือนกับชุดของทหารนั้นแหละครับชุดทหารถ้าไม่มีคนใส่ก็เปรียบเสมือนกับผ้าชิ้นหนึ่งดังนั้น การเป็นทหารจะต้องมีความ มานะอดทน แข็งแกร่งและน่ากลัว ดังกับรถถังที่มีคนคอยบังคับอยู่ข้างในนั้นเอง

แล้วกว่าเราจะมาเป็นทหารที่แข็งแกร่งได้เราต้องทำอย่างไรถึงจะได้เป็นทหารที่มีความสมบูรณ์แบบได้ เริ่มจากขั้นตอนแรกเลยดีกว่าครับ การรับน้องหรือการฝึกทหารใหม่นั้น ครูฝึกจะต้องให้ทหารใหม่ทุกคน ทำตามคำสั่งทุกอย่างในเวลาเดียวกันทุกคน เพื่อที่จะเป็นการไม่ให้มีทหารใหม่คนใดคนหนึ่งได้รับการฝึกที่มากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่ทหารใหม่ทุกๆคนจะต้องทำตามคำสั่งเหมือนกันทุกคน เพื่อเป็นการเคารพรุ่นพี่หรือเคารพครูฝึกอีกด้วย โดยทุกคนจะเริ่มการฝึกมาจากศูนย์โดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็น การซ้อม การโดนทำโทษและการฝึกอื่นๆอีกมากมาย ทหารทุกคนจะต้องถูกฝึกในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น เรื่องของความเป็นระเบียบวินัย ต่อให้ทหารใหม่จะเป็นคนที่ไม่มีความเป็นระเบียบมาก่อนก็ตามแต่ทุกคนจะได้รับการฝึกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันทุกคนอย่างแน่นอน อีกทั้งยังได้รับฝึกความกล้าหาญ ความสามัคคี ความรักแผ่นดินฯลฯ ทั้งหมดนี้จะได้รับมาจากการฝึกทหารเพื่อเป็นทหารที่มีคุณภาพ ถือได้ว่าการฝึกวิชาของทหารนั้นเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีเลยก็ว่าได้ เราหาการฝึกอบรมที่ได้ทั้งความเข้มแข็ง ความอดทน ความเป็นระเบียบวินัย ไปพร้อมกับ การทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติแบบนี้ไม่ได้แล้ว และไม่ได้มีแค่การฝึกทหารสำหรับผู้ชายเท่านั้น ในปัจจุบันนี้ยังมีการฝึกของทหารหญิงเพื่อไปรับใช้ชาติที่ไม่แตกต่างจากผู้ชายอีกด้วย ถือได้ว่าเราจะได้มีรั่วของประเทศชาติที่แข็งแกร่งทั้งหญิงและชายคอยดูแลประชาชนอย่างมีคุณภาพ