Field Marshalสวัสดีครับเพื่อนทหารที่รักทุกท่านวันนี้กระผมจะมาพูดถึงการเข้ารับราชการและวาระในการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงยศในทหารชั้นสัญญาบัตรกันครับ ก่อนที่จะได้เป็นทหารสัญญาบัตรนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยทีเดียวครับ จะต้องมีความตั้งอกตั้งใจมาตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งมีการเริ่มสอบคัดเลือกเพื่อไปเป็นนักเรียนนายร้อยตั้งแต่ อายุ 14 ปี – ถึง17 ปี เมื่อสอบเข้าไปได้แล้วจะต้องเรียนโรงเรียมรามเหล่าอีก 2 ปี และไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยจุลจามเกล้า อีก 5 ปี และได้รับการพระทานยศร้อยตรี ให้ผู้ที่จบออกมา ถึงจะได้มาทำงานรับใช้ประเทศได้ หน้าที่ของยศร้อยตรีเมื่อเริ่มเข้าไปทำงานจะต้องเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกของหน่วยฝึกทหารใหม่เสียก่อนและต้องศึกษาแนวทางเอาไว้ให้ดีๆเพราะการรับทหารใหม่ในช่วงต่อไปจะต้องเป็นเราที่รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกในหน่วยฝึกทหารใหม่เสียเอง หน้าที่นี้อาจจะทำต่อเนื่อง 2 – 3 ครั้งเลยทีเดียวแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาขั้นสูง และจะได้เป็นรองผู้บังคับการกองร้อยๆ นั้นระดับยศตั้งแต่ร้อยตรี ถึง ร้อยโท และเมื่อก้าวขึ้นไปในระดับยศร้อยเอกแล้วก็จะไปทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการกองร้อยนั้นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตำแหน่งยศ ระดับร้อยเอก และเมื่อผ่านไปอีกขั้นก็จะได้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพันทหาร ระดับยศ ร้อยเอก ถึง พันตรี แล้วแต่ว่าที่นั้นๆ จะมีตำแหน่งลงรึเปล่า และจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปีถึงจะได้ย้ายไปทำงานที่กองพันอื่นที่มีตำแหน่งว่างและรับยศเป็นพันโทหรือผู้บัญชาการกองพันทหารนั้นเอง มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อครบแล้วจะได้ย้ายไปประจำอยู่ที่กรม และได้รับตำแหน่งเสนาธิการหรือผู้บัญชาการกรมในระดับยศพันเอก ต้องทำงานถึง 6 ปี และพอครบวาระกำหนดจะได้รับยศพลตรีและได้ไปประจำอยู่ที่กองพลต่างๆโดยมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพล เป็นเวลา 4 ปี จึงได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้ากรมทหาร ในยศพลโทและตำแหน่งต่างๆถึงพลเอกและบางทีอาจจะได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นได้