Blackhawkหลายคนคงสงสัยว่าทหารม้าอากาศนั้นมีด้วยหรือในประเทศไทยของเรานี้ และอยู่หน่วยงานไหน กองทัพอะไร ผมจะบอกให้เพื่อนๆเข้าใจกันนะครับ ทหารม้าอากาศอยู่สังกัดของกองทัพบกไทยนี่แหละครับ แต่จะอยู่ในเหล่าของทหารม้า เพราะเหล่าของทหารม้าถือว่ามีมากเป็นอันดับสองรองจากเหล่าทหารราบ ปัจจุบันทหารม้ามีทั้งหมด 3 กองพล ซึ่งถือว่ามากเลยทีเดียว ทหารม้ามีแบ่งแยกออกมาหลายหน่วยด้วยกันได้แก่ ทหารม้าลาดตระเวน ทหารม้ารถถัง ทหารม้าสายพาน ทหารม้าและอื่นๆ อีกมาย วันนี้ผมขอหยิบหน่วยงานที่ถือว่าเป็นส่วยหนึ่งของทหารม้า นั้นก็คือทหารม้าอากาศ เป็นทหารม้าที่ใช้อากาศยาน หรือทหารที่ใช้เครื่องบินเป็นยานพาหนะกันนะครับ และเป็นกำลังรบหลักของหน่วยทหารม้าอากาศอีกด้วย แต่จะต่างจากทหารอากาศตรงที่ว่าไม่มีเครื่องบินรบ แต่จะใช้แค่เฮลิคอปเตอร์เท่านั้น หน้าที่ของทหารม้าอากาศในปัจจุบัน ก็จะมีหลายแบบมากเช่น การตรวจดูทัศนาจรภาคพื้นดินทางอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครไปปลูกบ้านหรือทำไร่ในสวนของเขตอุทยานต่างๆและตรวจความผิดปกติทางภาคพื้นดิน และยังเป็นยานพาหนะไว้รับส่งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายกรัฐมนตรี จนถึงพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันกองทัพบกไทยได้นำเช้าเครื่องบินที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงอย่างมากมาจากประสหรัฐอเมริกานั้นก็คือ black hawk UH60 L โดยมีจำนวนทั้งหมด 7 ลำ เครื่องบินรุ่นนี้ได้เข้าประจำการในกองทัพไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2545 เป็นเรื่องบินที่สามารถบรรทุกคนได้มากที่สุดในประเทศไทย มักใช้คู่กับการฝึกกลยุทธ์ทางการรบของหน่วยรบพิเศษ ที่ทำให้หน่วยรบพิเศษเข้ากระชับพื้นที่และเข้าโจมได้เร็วมากขึ้น ประกอบกับอาวุธที่ทรงอานุภาพอย่างเครื่องยิงจรวดที่ติดมากับเจ้า black hawk ก็ถือไม่แพ้ใครเหมือนกัน ถือว่าเป็นเครื่องบินทั่วไปที่ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆ