military communicationsได้ขึ้นชื่อเป็นทหารสื่อสารแล้วหลายคนจะนึกภาพออกเป็นเหมือนหน่วยสนับสนุนทางด้านเครื่องมือการสื่อสาร เช่นวิทยุสนาม โดยจะมีจุดรับสัญญาณหรือที่เรียกว่าสถานีอยู่ในกองพันทั่วประเทศอีกด้วย ทหารหน่วยสื่อสารเป็นหน่วยที่ขาดไม่ได้ในกองทัพไทย ถ้ายามออกศึกเปรียบเสมือนเป็นกำลังสนับสนุนของการรบภาคพื้นดินเป็นอย่างดี เป็นการขอกำลังสนับสนุนทางบกหรือทางอากาศก็ได้ ทหารสื่อสารถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช 2470 โดยได้มีการตั้งกองทหารใหม่ หน้าที่หลักๆ ของทหารสื่อสารในปัจจุบันนั้นก็คือ จัดการทำสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้ข่าวสารทางด้านทหารและสาระความรู้ความบันเทิงให้กับประชาชนทั่วไป การดูแลและรักษาบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารที่หน่วยได้มีเอาไว้ประจำการ บำรุงยุทโธปกรณ์ให้ยังคงใช้ได้ตามสถานการณ์จริง เช่น ปืนยาว ปืนพก และปืนกลหนัก ร่วมออกฝึกกับทหารหน่วยงานอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมรบให้คนในหน่วยพร้อมอยู่เสมอ จะมีการถึงย่อยในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและฝึกย่อยครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนและจะทำการฝึกใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี การฝึกของทหารหน่วยสื่อสารนั้นจะเป็นการเดินเท้ามากกว่าขึ้นจะเป็นการสนับสนุนการโจมตีของทหารม้ายานเกาะ เป็นการเข้าตีแบบขอเรียกกำลังสนับสนุนได้ตลอดเวลาเพราะทหารสื่อสารต้องแบกเครื่องมือสื่อสารอย่างวิทยุสื่อสารไปกับตัวด้วยจึงทำให้ติดต่อเรียกกำลังเสริมได้ไม่จำกัด ทหารสื่อสารไม่ได้ต่างจากทหารอื่นๆ เลยก็ตรงที่ต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนยามเดือนร้อน อุทกภัย ช่วยบำรุงซ่อมแซมวัดและสถานที่สำคัญอื่นๆ อยู่ในค่ายทหารใช่ว่าจะมีเวลาว่างสบายต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในค่ายไปอีกด้วย เช่นตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ตกแต่งสวน ลอกคลอง ทหารไม่ใช่เพียงแค่รั้วของชาติแต่เป็นเหมือนคนที่คอยช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเสมอ ปัจจุบันกองพันทหารสื่อสารมีอยู่ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีหน่วยงานอยู่