tubbotพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุล อาภาภร)

ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ตามลำดับเชื้อพระวงศ์

พระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ศึกษาได้ทรงศึกษาชั้นต้นในพระบรมราชวัง โยมีอาจารย์ชื่อว่า อิศรพันธ์โสภร (พูน อิศรากูร) และได้ทรงศึกษา ภาษาอังกฤษ จาก. (Mr.Morrant) ซึ่งเป็นชาวอังกฤษโดยกำเนิด

และในปี พ.ศ. 2436 พระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ทรงล่ำเรียนชิชาเกี่ยวทหารเรือจำสำเร็จวิชาทหารเรือและพรองค์ทรงได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนนายเรือ เพื่อมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระชนกนาล ที่เมือง เบงกอล

พ.ศ.2480 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้สำเร็จ ทุกวิชาการทุกแขนงแล้วพรองค์เองก็ได้เจริญพระชนมายุถึงเวลาอันสมควรพรองค์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ก็ได้ทำการสอนเหล่าพลทหารเรือที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนั้นและพระองค์ก็ได้สอนการใช้ชีวิตอยู่รอดบนเรือหากมีการโจมตีต่างๆและพระองค์ยังทรงมองเห็นคำนึงเห็นการใช้ชีวิตต้องอยู่คนเดียวกลางทะเลและพระองค์เองก็ได้ทรงสอนการขับเรือและทรงสอนการจับปลาและพระองค์เองก็ได้ทำการสั่งสอนเหล่านายทหารทั้งหลายแหล่ได้เสร็จทุกคนแต่ตัวพระองค์เองนั้นชอบพระเครื่องมากชอบสะสมและอยู่มาดีวันหนึ่งพระองค์ได้แล่นเรือผ่านมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาและได้มีเหตุเกิดเรือพังตรงกับวัดที่หลวงพ่อเปิ่นอยู่ทรงพระองค์เองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้ลงจากเรือมาแล้วได้เข้าไปที่วัดตอนนั้นเองก็จะมืดอยู่แล้วพระองค์เลยเข้าไปขอนอนอาศัยวันอยู่เป็นเวลาหนึ่งคืนและตอนนั้นเป็นเวลาที่หลงพ่อเปิ่นกำลังสวดมนต์สำแดงวิชาได้เสกใบมะขามเท่าให้เป็นฝูงผึ่งได้และยังมีเสกฝักทองให้กลายเป็นกะตายให้เด็กในวัดได้เล่นอิกจึงทำให้พระองค์เห็นและทำให้พระองค์มีความเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อเปิ่นและทำให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ทำการขอเป็นลูกศิษย์พลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อเปิ่นมาจนเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาเกี่ยวกัลป์ ประวัติ บิดาแห่งท้องทะเล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์