sky fying

กองทัพอากาศทหารไทย Royal Thai Air Force ซึ่งเกิดขั้นหลังจากการจัดตั่งกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งเป็นกองทักอากาศหน่อยแรกของโลกเพื่อ4ปีเท่านั้นเองซึ่งถือเป็นกองกำลังทัพอากาศเป็นอันดับแรกๆของเอเชียแต่ตอนนี่กองกำลังทหารอากาศของไทยตอนนี่ได้อยู่กองทัพชาการเขตดอนเมืองซึ่งที่นั่นยังเป็นสถานที่ราชการของกองทัพอากาศและยังเป็นพื้นที่ฝึกทหารใหม่และยังเป็นเพื่อนที่เปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในกรมทหารกองทัพอากาศอิกด้วยและยังเป็นที่เปิดรับสมัคและเปิดรับสอนทหารใหม่และในสถานที่นั้นยังมีโรงเตรียมทหารในนั้นอิกด้วยโรงเรียนบริเวณแถวถนนสายไหมเส้นสายไหมหน้าปากซอย 90 และยังสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆแนวทางความคิดในการใช้เครื่องบินในการรบซึ่งมรและเกิดขึ้นในรัชกาลที่หกของสมเด็จพระมงกุฎเหล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 และขณะนั้นจึงทำให้ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจรักพงษ์ภูวนาถ กรมหลงพิษณุโลกประชานาถ ได้คำนึงเห็นว่าประเทศไทยของเรานั่นต้องมีทหารหน่วยรบทางอากาศเลยได้ก่อตั่งทหารอากาศขึ้นมาและได้ส่งทหารไปเรียนวิชาการบินต่อที่ประเทศฝรั่งเศสจำนวนสามนายได้แก่

หนึ่ง นายพันตรี หลงศักดิ์ศัลยาวุธ สอง นายร้อยเอก หลวงอาวะสิขิกร สามนายร้อยโท ทิพย์ เกตตุทัต

ซึ่งทั้งสามคนนี้ได้ทำการเรียนการบินจำสำเร็จสุกแขนงวิชาแล้วทางการของประเทศไทยนั้นได้มีการสั่งชื้อเครื่องบิน2ชิ้นชนิดและ4ลำรวมทั้งหมดเป็น8ลำและก็ได้มีคำสั่งไว้ให้ว่าให้นายทหารทั้ง3คนนี้เป็นผู้ฝึกสอนทหารทุกกองกำลังที่อยู่ในทหารอากาศให้ได้เล่าเรียนเกี่ยวกับการบินการสอนของเครื่องบินว่าจุดไหนคืออะไรแล้วส่วนไหนคืออะไรแล้วได้ทำการสอบบรรจุเลื่อนขั้นตามความสามารถที่ระบบกฎหมายของไทยได้กำหนดไว้

และต่อมาทางประเทศไทยได้มีการยกย่องทหารทั้ง3ท่านนั้นเป็น บุพการีทหารอากาศ และได้มีการแต่งตั่งให้วันนั้นเป็นวัน

หยุด หรือเรียกอิกอย่างหนึ่งว่า วันกองทัพอากาศไทยจนต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้