soldier11สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมจะพามาดูเคี้ยวเล็บของกองทัพบกกันนะครับ กองทัพบกเป็นกองทัพที่ถือว่ามีมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมากกว่าทหารอากาศและทหารเรือเป็นอย่างมาก วันนี้ผมจะพามาดูหน่วยที่มีความสำคัญอย่างมากในกองทัพบกไทยของเราและมีกองพลทั้งหมด 3 กองพลด้วยกัน นั้นก็คือทหารม้าครับ คำว่าทหารม้าหลายคนก็คงนึกถึงม้าเป็นสัตว์กันใช่ไหมครับ แต่ไม่ใช่ซะทั้งหมดครับครับ ปัจจุบันมีทหารม้าอยู่ 1 กองพลที่ยังมีม้าตัวเป็นๆขี่กันนั้นก็คือกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ซึ่งทหารหน่อยนี้ใช้ในพิธีและโอกาสสำคัญต่างในการจัดรูปขบวนสวนสนามนั้นเองครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ม้านะครับ อีกทั้งยังมีรถถังยานเกราะอีกด้วยเป็นกำลังสนับสนุนของกองทัพไทยได้เป็นอย่างดีครับ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร ส่วนกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 มีแต่ทหารม้าที่ใช่รถถังทั้งหมดและมีรถถังเข้าประจำการหลากหลายชนิดมากและทหารม้าก็แตกจะแตกแยกออกไปหลายหน่วยด้วยกันคือ ทหารลาดตระเวน ทหารม้ารถถัง ทหารม้ายานเกราะ ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ทหารม้าขี่ม้าและทหารม้าอากาศ ซึ่งแต่ล่ะหน่อยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป และกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 นี้ได้ร่วมเอาหน่วยต่างๆ ไว้ในกองพลอย่างมากมายและที่ไม่ได้เป็นหน่วยของทหารม้าก็ได้รวมกันอยู่ในนั้น ที่นั้นมีรถถังที่ทรงอานุภาพเป็นอย่างมากสามารถเข้าโจรตีได้อย่างแม่นยำและฉับไวซึ่งเป็นรถถังที่ประจำการอยู่ในหน่วยกองพันทหารม้าที่ 26 เป็นรถถังที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นรถถังที่ปลดประจำการออกมาจากกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นเอง มีชื่อว่าสติงเรย์ 32 หรือที่หน่อยทหารเรียกกันว่า คอมมานโด สติงเรย์ 32