soldier11       หน่วยทหารของประเทศไทยจัดได้ว่าเต็มไปด้วยความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทหารในประเทศไทยมีมากถึง 2/3 ของประเทศ ซึ่งนับร่วมกับทหารอื่นๆทั้ง 3 เหล่าทัพ ทหารเป็นผู้ที่มีอำนาจมาก เป็นคนที่รับคำสั่งจากกษัตริย์โดยตรง เป็นคนเพียบพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก มีความเชียวชานในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นอย่างสูงและการวางแผนการรบอย่างชาญฉลาด เป็นเหมือนรั้วของชาติที่คอยปกป้องและป้องกันมิให้ใครมารุกรานหรือข่มขี่คนในชาติ ทำให้บ้านเมืองสงบสุข วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทหารบก ซึ่งมีทหารที่ประจำการอยู่มากกว่า 190000 นาย มีหน่วยทหารทั้งหมดคือ กองพลทหารราบ 9 กองพล กองพลทหารราบยานเกราะ 1 กองพล กองพลทหารม้า 3 กองพล กองพลรบพิเศษ 1 กองพล กองพลทหารปืนใหญ่ 1 กองพล ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 1 กองพล กองพลทหารช่าง 1 กองพล ถือว่าทหารบกไทยเรามีจำผู้ที่เข้าประจำการมากกว่าทหารอากาศและทหารเรือมากเลยทีเดียว วันนี้ผมจึงหยิบเอาเรื่องราวของหน่วยทหารที่ขึ้นชื่อว่าเข้มแข็งที่สุดในกองทัพบกโดยที่ไม่รวมว่ามีรถถังหรือยานเกราะจะเป็นกำลังเดินเท้าและกำลังเสริมที่มาจากการขอกำลังเสริมจากหน่วยทหารสื่อสารเพื่อสนับสนุนการช่วยรบ นั้นก็คือหน่วยรบพิเศษ ถือว่าเป็นที่ฝึกนักรบที่โหดที่สุดในกองทัพบกเป็นการฝึกหนักเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ ผู้ก่อการร้าย หรือผู้ร้ายข้ามแดนที่มีความอันตรายสูง จัดเป็นหน่วยที่โจมตีทางเท้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่ตั้งของความโหดนี่อยู่ที่อำเภอป่าหวาย จังหวัดลพบุรี หรือที่คนไทยรู้จักกันนามของหมวกแดง หน่วยรบพิเศษได้เปิดฝึกหลักสูตรที่มีความโหดที่สุดในทหารบกนั้นก็คือเสือคาบดาว ซึ่งเรียนหลักสูตรนี้เปิดให้ทหารทั้ง 3 เหล่าทัพได้ฝึกกันอีกด้วย