หน่วย “SEAL” หรือ “หน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจม ” จัดเป็นอีกหน่วยหนึ่งของหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือไทย โดยเป็นหน่วยที่ได้รับการฝึกโหดที่สุด ในบรรดาหน่วยรบพิเศษของทุกกองทัพ เพราะจากการฝึกภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมักจะเต็มไปด้วยความอันตรายอย่างสุดขีด อีกทั้งยังถูกกดดันทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก

หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม SEAL คือ หลักสูตรการฝึกทางทหาร ซึ่งทั้งโหด และหนักหน่วงที่สุดในบรรดาหลักสูตรหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทย เพราะภารกิจที่หน่วย SEAL ได้รับ ล้วนเต็มไปด้วยอันตรายถึงขีดสุด ทำให้ต้องถูกกดดันทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเป็นประจำ การฝึกจะใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือน โดยเป็นการฝึกทางทหารที่มีระยะเวลานานที่สุดของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 ช่วง คือ…

 • แนะนำขั้นตอนฝึกเบื้องต้น พร้อมนำออกกำลังกายและฝ่าอุปสรรคต่างๆ ใช้เวลา 3 สัปดาห์
 • การฝึกจริงใช้เวลา 6 สัปดาห์

การฝึกแบบเข้มข้น หรือเรียกกันว่า “Hell Week” ต้องฝึก 5 วันอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลา 120 ชั่วโมง ไม่มีเวลาหยุดพัก , ไม่มีการนอนนอน , ไม่มีเวลาพักผ่อน ต้องเผชิญกับ ท่อนซุง, ไม้พาย, เสื้อชูชีพ รวมทั้งคำสั่งโหดๆ จากครูฝึกตลอดเวลา โดยครูฝึกจะผลัดเปลี่ยนกันมาฝึกทุกวัน ตัวอย่างของการฝึก เช่น ลงแช่น้ำทะเลใส่น้ำแข็งที่มีความเย็น -10 องศา , เอาจดหมายไปใส่ไว้ในศพแล้วให้เข้าป่าไปคนเดียว แล้วก็อ่านจดหมายนั้น จากนั้นก็กลับมาอ่านให้ครูฝึกฟัง , แบกเรือยาง 4 ไมล์ เป็นต้น

ฝึกสอนยุทธวิธีอย่างครบครัน เช่น วิชาวัตถุระเบิด , วิชาดำน้ำ , ฝึกภาคทะเล, ฝึกภาคป่า, ฝึกดำรงชีวิต เป็นต้น

การฝึกยุทธวิธีแบบของจริงใช้เวลาฝึกประมาณ 2 เดือน

ความรับผิดชอบและหน้าที่

กฎสำคัญของนักเรียนในสายนี้ ก็คือ ต้องมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง กล้าเผชิญหน้าต่อปัญหาอันตรายต่างๆ สามารถตัดสินใจด้วยความเด็ดขาด , รวดเร็ว , แม่นยำ , ถูกต้อง , ไม่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลัง ตลอดจนมีสำนึกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ปฏิบัติกิจที่หน่วย SEAL ได้รับมอบหมาย คือ

 • ต่อต้านก่อการร้ายสากล
 • ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
 • สำรวจหาด , ทำลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด , ยกพลขึ้นบก
 • ดำเนินการทางด้านข่าวลับ
 • สนับสนุนปฏิบัติการทางเรือ
 • ปฏิบัติการค้นหาพร้อมทำลายวัตถุระเบิด
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
 • ฝึกกำลังพลทดแทนของ หน่วย SEAL
 • ฝึกกำลังพลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติการสงครามนอกเครื่องแบบ
 • สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของกองทัพเรือ
 • สนับสนุนโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖
 • ถวายอารักขาตลอดจนรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ
 • ปฏิบัติกิจพิเศษอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย