คนที่ชอบดูภาพยนตร์หรือซีรีส์ดังๆ จากต่างประเทศจำพวกภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดต้องรู้สึกคุ้นเคยกับหน่วยงานที่มีชื่อว่า CIA กันอย่างแน่นอน เป็นคำคุ้นชินที่เราทุกคนได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆ นอกเหนือจากหน่วยงานชื่อว่า FBI แต่ถึงแม้จะรู้จักกันมายาวนานทว่าน้อยคนมาจะเข้าใจความหมายของหน่วยงาน CIA แบบถ่องแท้และเข้าถึง ดังนั้นเราลองมาทำความรู้จักกับหน่วยงานชื่อดังที่คุ้นเคยกันดีว่าจริงๆ แล้ว CIA คืออะไรแล้วมีความน่าสนใจตรงไหนบ้าง

ทำความรู้จักกับสายลับ CIA รับรองเท่กว่าที่คิด

CIA ย่อมาจาก Central Intelligence Agencies หากแปลกันตรงๆ ตัวแต่ละคำก็จะได้ความหมายคือ Central = ส่วนกลาง. Intelligence = ข่าวกรอง และ Agency = หน่วยงาน เมื่อนำทั้งสามคำมารวมกันก็จะได้ความหมายภาษาไทยว่า หน่วยงานกลางข่าวกรอง ประมาณนี้ แต่สำหรับการเรียกให้ตรงตามความถูกต้องก็คือ หน่วยสืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐฯ จุดมุ่งหมายสำคัญของ CIA ก็คือ การสืบข้อมูลข่าวกรอง ข้อมูลลับๆ ในต่างประเทศเน้นหนักไปในด้านการทหารอันจะส่งผลต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ

ความหมายของข่าวกรองหลายคนอาจยังไม่เข้าใจ ข่าวกรองก็คือข่าวที่มีความสำคัญ เป็นเรื่องลับของแต่ละประเทศการจะได้รับข่าวนี้มาต้องไม่ใช่วิธีการปกติแต่เป็นการได้ข้อมูลมาอย่างลับๆ ทั้งจากคน เทคโนโลยีพิเศษ และวิธีอื่นๆ แต่ถ้าหากวิธีต่างๆ ที่ทำแล้วก็ยังไม่ได้ผลมักมีทางออกสุดท้ายคือการประมวลรวมเอาเรื่องราวต่างๆ มาวิเคราะห์ด้านความเป็นไปได้อันน่าจะเกิดขึ้นจนส่งผลให้รู้ความลับของอีกประเทศหนึ่งได้เลย คือลองนึกภาพตามง่ายๆ ว่านี่คือหน่วยงานลับสุดยอดที่ทำงานกันแบบลับๆ ไม่มีใครล่วงรู้ และอีกประเด็นสำคัญคือเจ้าหน้าที่ CIA แต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ต่างกันไป

  • นักวิเคราะห์ทางการทหาร ให้ความสนใจเรื่องทหาร กลวิธี ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีต่างๆ ด้านทหาร ค้นคว้า วิจัย สรุป ประเมินด้านอาวุธสงคราม ความสามารถทางการทหารชาติอื่น
  • นักวิเคราะห์การเมือง วิเคราะห์สภาพทางการเมืองทั่วโลก สอดส่องการทำงานและนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ
  • นักวิเคราะห์ความเป็นผู้นำ ประเมินผู้นำชาติอื่นทั้งด้านการเมือง เศรษฐศาสตร์ ทหาร เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ช่วยรัฐบาลสหรัฐฯ ทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
  • นักวิเคราะห์การต่อต้านการก่อการร้าย ทำการประเมินกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลก เน้นวิธีการทำงาน แรงจูงใจ แผนการในอนาคต
  • นักวิเคราะห์การคุกคามต่อต้านข่าวกรอง ประเมิน ควบคุม วิเคราะห์หน่วยข่าวกรองต่างประเทศที่พยายามสืบหาข้อมูลหรือล่วงความลับบุคคลสำคัญในสหรัฐฯ
  • นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจประเทศอื่น สภาพทางการเงิน ต้องมีความรู้ในภูมิภาคนั้นๆ เป็นอย่างดี
  • นักวิเคราะห์อาวุธ ประเมินด้านความปลอดภัยของชาติอันเกี่ยวข้องกับอาวุธ ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ เข้าช่วยเพื่อให้ทำงานได้แบบราบรื่น